service

บริการของเรา

โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรค ศัลยกรรม ฉีดวัคซีน เอ็กซ์เรย์และอัลตราซาวน์

pet shop

สินค้า

จำหน่ายอาหารสัตว์ อาหารรักษาโรค ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ และอาบน้ำตัดขน

staff

ทีมงาน

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานคอยดูแล และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ข่าวสารล่าสุด

news
21 สิงหาคม 2557

ติดตามข่าวสารอีกช่องทางได้ที่ Fan Page


สามารถติดตาม - สอบถามข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งได้ที่ Facebook Fan page

https://m.facebook.com/profile.php?id=249987578517733


>> อ่านเพิ่มเติม
news

ติดตามข่าวสารอีกช่องทางได้ที่ Fan Page

21 สิงหาคม 2557

สามารถติดตาม - สอบถามข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งได้ที่ Facebook Fan page

https://m.facebook.com/profile.php?id=249987578517733

news
22 มีนาคม 2557

โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้เข้าร่วมกิจกรรม "การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ"


วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ทางโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ โดยทางโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้จัดบูทแจกอาหารตัวอย่างของสุนัข ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสุเทพ จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น บริการทำหมันสุนัขและแมว,บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า,การแสดงสุนัข,การแสดงสัตว์ของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ และการเสวนา เป็นต้น
ภาพกิจกรรม


>> อ่านเพิ่มเติม
news

โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้เข้าร่วมกิจกรรม "การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ"

22 มีนาคม 2557

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ทางโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ โดยทางโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้จัดบูทแจกอาหารตัวอย่างของสุนัข ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสุเทพ จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น บริการทำหมันสุนัขและแมว,บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า,การแสดงสุนัข,การแสดงสัตว์ของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ และการเสวนา เป็นต้น
ภาพกิจกรรม