>  เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวถือกำเนิดจากพลังแนวความคิด ของสัตวแพทย์ที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาสัตว์สองท่าน

คือน.สพ.จักรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิ และสพ.ญ.อรอุษา สุวิถีชน

โดยเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสัตว์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง


โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2541 จากคลินิคขนาดเล็กต่อมาได้ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ในปีพ.ศ.2543 โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ในการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของสัตว์เลี้ยง


พ.ศ.2547 คุณหมอทั้งสองท่านได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปีต่อมาจึงได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาและบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว เพื่อให้เป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่เจ้าของให้ความไว้วางใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน


นอกเหนือจากอุปกรณ์และสถานที่ในการรักษาสัตว์แล้ว ทางโรงพยาบาลได้คำนึงถึงคุณภาพของบุคลากร โดยทีมงานได้ใส่ใจในวิชาการและได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถในการดูแลสัตว์เพื่อให้สมกับชื่อของโรงพยาบาลสัตว์

“บ้านหมากะแมว”

ทีมสัตวแพทย์


น.สพ.จักรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิ
(คุณหมอมด)
ผู้อำนวยการ
สพ.ญ.อรอุษา สุวิถีชน
(คุณหมอแจง)
รองผู้อำนวยการ
น.สพ.สรชา ปุณณขันธ์
(คุณหมอโจ้)
สัตวแพทย์
สพ.ญ สินีนารถ จันทรชาติ
(คุณหมอออมสิน)
น.สพ.ศราวุธ สายโม๊ะ
(คุณหมอบูม)
น.สพ.อภิวัชร จินะราช
(คุณหมอป้อง)

ทีมประชาสัมพันธ์


น.ส.อารีญา ทันถาจิตร์
(แหม่ม)
ประชาสัมพันธ์
นายวิสิษฐ์ วิริยชาติ
(เอ)
ประชาสัมพันธ์
น.ส.เบญจวรรณ แก้วบุญเรือง
(แยม)
ประชาสัมพันธ์

ทีมผู้ช่วย


นายอดิศักดิ์ อุโมงค์
(ต่อ)
นายภูมิพัฒน์ เตชะสินพาณิชย์
(เอ๋)
นายศุภชัย ชลธารมณีทิพย์
(ป๊อป)
นายสมบูรณ์ แซ่โซ้ง
(บูรณ์)
น.ส.ขวัญจิต ศรีตั้ง
(จิต)
นายเกียรติศักดิ์ พาลี
(เปิ้ล)
น.ส.ชลิตา ภัทรพงษ์
(ทราย)

บรรยากาศทั่วไปภายในโรงพยาบาลสัตว์หมากะแมว