>  ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
053-205-155
โทรสาร:053-204-215
โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว
255/10-12 ถนนมหิดล ต.ป่าแดด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล์ : contact@banmhakamaew.com , banmhakamaew@gmail.com

วันจันทร์ - วันเสาร์ : 9.00 น. - 20.00 น.
วันอาทิตย์ : 9.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อสอบถาม
กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง