logo
"As we know they are part of your life"
  >  News & Promotions
News & Promotions
news
21 August 2014

Facebook Fan Page


สามารถติดตาม - สอบถามข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งได้ที่ Facebook Fan page

https://m.facebook.com/profile.php?id=249987578517733

news

Facebook Fan Page

21 August 2014

สามารถติดตาม - สอบถามข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งได้ที่ Facebook Fan page

https://m.facebook.com/profile.php?id=249987578517733

news

โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้เข้าร่วมกิจกรรม "การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ"

22 March 2014

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ทางโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ โดยทางโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวได้จัดบูทแจกอาหารตัวอย่างของสุนัข ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสุเทพ จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น บริการทำหมันสุนัขและแมว,บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า,การแสดงสุนัข,การแสดงสัตว์ของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ และการเสวนา เป็นต้น
ภาพกิจกรรม

news
7 March 2014

สาระความรู้เกี่ยวกับ "โรคไต"


อะไรคือสาเหตุของโรคไต?
ปัจจัยที่ทำให้สัตว์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต คือ
- อายุ : โอกาสเกิดจะเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อสัตว์มีอายุระหว่าง 10-15 ปี
- อาหาร : ควบคุมการบริโภคโปรตีนและฟอสฟอรัสจะช่วยชะลอการเกิดโรค
- สายพันธุ์ : บางสายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติบางชนิดของโรคไต
- สิ่งแวดล้อม : สารเคมีบางชนิด ยาบางชนิดเป็นพิษและทำลายไตได้

จะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคไต?
1.น้ำหนักลด
2.ความอยากอาหารลดลง
3.มีกลิ่นปากเหม็น
4.เป็นแผลในช่องปาก
5.ร่างกายอ่อนแอ
6.เชื่องช้าและนอนมากขึ้น
7.อาเจียนและท้องเสีย
8.กระหายน้ำมากขึ้นและปัสสาวะมาก


การกระหายน้ำมากขึ้นเป็นสัญญาณเตือนอย่างแรก ถ้าท่านเห็นอาการความผิดปกติเหล่านี้ควรรีบพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปพบสัตวแพทย์ทันที

news

สาระความรู้เกี่ยวกับ "โรคไต"

7 March 2014

อะไรคือสาเหตุของโรคไต?
ปัจจัยที่ทำให้สัตว์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต คือ
- อายุ : โอกาสเกิดจะเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อสัตว์มีอายุระหว่าง 10-15 ปี
- อาหาร : ควบคุมการบริโภคโปรตีนและฟอสฟอรัสจะช่วยชะลอการเกิดโรค
- สายพันธุ์ : บางสายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติบางชนิดของโรคไต
- สิ่งแวดล้อม : สารเคมีบางชนิด ยาบางชนิดเป็นพิษและทำลายไตได้

จะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคไต?
1.น้ำหนักลด
2.ความอยากอาหารลดลง
3.มีกลิ่นปากเหม็น
4.เป็นแผลในช่องปาก
5.ร่างกายอ่อนแอ
6.เชื่องช้าและนอนมากขึ้น
7.อาเจียนและท้องเสีย
8.กระหายน้ำมากขึ้นและปัสสาวะมาก


การกระหายน้ำมากขึ้นเป็นสัญญาณเตือนอย่างแรก ถ้าท่านเห็นอาการความผิดปกติเหล่านี้ควรรีบพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปพบสัตวแพทย์ทันที
news
4 September 2013

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนสุนัข

4-6 สัปดาห์
- ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด และหลอดลมอักเสบติดต่อ
6-10 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด และหลอดลมอักเสบติดต่อ(ซ้ำ)
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
- ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ
10-14 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส (ซ้ำ)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ (ซ้ำ)
12 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
14 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ซ้ำ)
ทุก 1 เดือน
- ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ
ทุก 6 เดือน
- ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพภายในช่องปาก
- ตรวจอุจจาระ และถ่ายพยาธิ
ทุก 1 ปี
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด และหลอดลมอักเสบติดต่อ
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หมายเหตุ
- ทำหมันเมื่ออายุตั้งแต่ 4 เด

news

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนสุนัข

4 September 2013
4-6 สัปดาห์
- ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด และหลอดลมอักเสบติดต่อ
6-10 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด และหลอดลมอักเสบติดต่อ(ซ้ำ)
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
- ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ
10-14 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส (ซ้ำ)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ (ซ้ำ)
12 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
14 สัปดาห์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ซ้ำ)
ทุก 1 เดือน
- ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ
ทุก 6 เดือน
- ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพภายในช่องปาก
- ตรวจอุจจาระ และถ่ายพยาธิ
ทุก 1 ปี
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด และหลอดลมอักเสบติดต่อ
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ และเลปโตสไปโรซีส
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หมายเหตุ
- ทำหมันเมื่ออายุตั้งแต่ 4 เด

Page 1 2