>  บริการ  >  ตรวจและวินิจฉัยโรค
ตรวจและวินิจฉัยโรค

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์
พร้อมห้องตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ช่วยให้
การตรวจวินิจฉัยโรคของสัตว์ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ