>  บริการ  >  เอ๊กซ์เรย์และอัลตราซาวน์
เอ๊กซ์เรย์และอัลตราซาวน์
เอ๊กซ์เรย์และอัลตราซาวน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สัตวแพทย์วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและแม่นยำ